magazine4.jpg.JPG     covert magazine 4.jpg

הודעה ליוצאי תוניסיה ותולדותיהם!

פרוייקט הוצאת מגאזין צבעוני ומפואר לתיעוד המורשת העשירה של העדה שלנו המפוארת יצא לדרך. המגזין אוצרות יהדות תוניסיה יוצא כל שלושה חודשים וכולל לפחות 40 עמודים עם מלא כתבות צבע על מורשת יהדות תוניסיה. כבר שנה הוא נשלח למאות המנויים וכבר יצאו לאור 5 גיליונות.


להרשמה למנוי, נא לשלוח הודעה למייל [email protected] או לוטצאפ 050-6235157.
מכון שרי זבולון/בנימין פנש

מינוי שנתי עולה 120 ש"ח. תמורת זה אתם  מקבלים הביתה 4 גיליונות של אותה שנה.

covert magazine 1.jpg

במגזין תוכן עשיר:

* סיפורים על יהדות תוניסיה 
* סיפורים על קהילות תוניסאיות בארץ

* סיפורים על רבני ומנהיגי הקהילות בתוניסיה ובארץ
* מנהגי ומורשת יהדות תוניסיה
* פרסום ספרים שיצאו בעבר ובעתיד מרבני העדה ועל הקהילות ומשפחות בתוניסיה
* מתכונים של מאכלים תוניסאיים
* ראיונות עם וותיקי הקהילה
* מחקרים על עצי משפחה תוניסאיים
* עליות של משפחות ואנשים ועוד ועוד.

אפשר להתרשם מהמגזין מס' 1 בקישור הבא: