covert magazine 4.jpg

הודעה ליוצאי תוניסיה ותולדותיהם!

פרוייקט הוצאת מגאזין צבעוני ומפואר לתיעוד המורשת העשירה של העדה שלנו המפוארת יצא לדרך. המגזין אוצרות יהדות תוניסיה יצא כל שלושה חודשים וכולל לפחות 40 עמודים עם מלא כתבות צבע על מורשת יהדות תוניסיה. קיימים מגזינים ממספר 1 עד 10 שנמכרים במכון שרי זבולון. מחיר כל החבילה 10 מגזינים ב-200 ש"ח בלבד כולל משלוח.


להזמנה נא לשלוח הודעה למייל  [email protected] או לוטצאפ 050-6235157.
מכון שרי זבולון/בנימין פנש

כל מגזין בודד עולה 25 ש"ח כולל משלוח.

covert magazine 1.jpg

במגזינים תוכן עשיר:

* סיפורים על יהדות תוניסיה 
* סיפורים על קהילות תוניסאיות בארץ

* סיפורים על רבני ומנהיגי הקהילות בתוניסיה ובארץ
* מנהגי ומורשת יהדות תוניסיה
* פרסום ספרים שיצאו בעבר ובעתיד מרבני העדה ועל הקהילות ומשפחות בתוניסיה
* מתכונים של מאכלים תוניסאיים
* ראיונות עם וותיקי הקהילה
* מחקרים על עצי משפחה תוניסאיים
* עליות של משפחות ואנשים ועוד ועוד.